Joost van de Rijdt, MfN-Registermediator

Joost van de Rijdt is gespecialiseerd in mediation bij arbeidszaken. Dit kan dus gaan om samenwerkingsproblematiek, verzuimproblematiek, arbeidsvoorwaarden en/of disfunctioneren en ontslag.

Tel: 06 - 55 72 58 79

MfN-Registermediator

De MfN*-Registermediator is ingeschreven bij het SKN, de Stichting Kwaliteit Mediators.

Deze arbeidsmediator werkt volgens het Reglement van de MfN. 
Hij neemt geen standpunt in, maar helpt partijen om een eigen oplossing te vinden.
Vaak blijkt dat gezamenlijk een oplossing kan worden bereikt, waarmee alle betrokkenen tevreden zijn, zowel in persoonlijke als in zakelijke kwesties.

Een groot voordeel daarvan is dat partijen zeggenschap houden over de oplossing van hun geschil en minstens zo belangrijk dat hun relatie niet onnodig wordt beschadigd.

De mediator is onafhankelijk en neutraal en neemt zelf geen standpunt in; hij is getraind in het leiden en begeleiden van mediation-processen.

Zijn doelstelling is:
- zorgen dat de communicatie tussen partijen weer op gang komt,
- beweegredenen en belangen met partijen in kaart te brengen en
- partijen te stimuleren en te begeleiden in het zoeken naar oplossingen.

Op de MfN-Registermediator is het klacht en tuchtrecht van de MfN van toepassing. Houdt de mediator zich niet aan de gedragsregels van de MfN dan is hij klachtwaardig.

* MfN: Mediation federatie Nederland

ARBEIDSMEDIATOR KOSTEN VAN MEDIATION
De Zaak

 


HOME-PAGINA