meer weten over de voordelen van mediation?

Bel dan onderstaand nummer of laat uw gegevens achter. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Tel: 06 - 55 72 58 79

Voordelen Mediation door "De Zaak"

Snelheid

U bepaalt zelf de voortgang van de gesprekken. De meeste mediations kunnen binnen zes weken worden afgerond.

Eigen regie

U heeft een actieve rol tijdens de besprekingen, evenals de andere partij(en). U houdt daarbij zelf de regie in handen.

De gesprekken kunnen zo informeel gevoerd worden als voor partijen wenselijk is.
U bepaalt daarbij samen met de andere partij(en) hoe er aan een oplossing wordt gewerkt. De mediator bewaakt daarbij wel dat de werkwijze niet in strijd is met het NMI reglement.

Vrijheid

U en de andere partij(en) kunnen op elk moment de onderhandelingen/mediation beëindigen. dit betekent niet dat deelname aan mediation vrijblijvend is; u tekent bij aanvang een overeenkomst waarin uw bereidheid is vastgelegd om er samen uit te komen.

Er is veel ruimte voor creatieve oplossingen. Partijen worden niet belemmerd door juridische regelgeving, maar wel geleid door de bereidheid een oplossing voor hun geschil te vinden.

Kwaliteit

De mediator van “De Zaak” is psycholoog en werkt volgens de gedragsregels van het Nederlands Mediation Instituut (NMI). Hij is geregistreerd bij het NMI en is lid van het NIP (het Nederlands Instituut van Psychologen). Voorts heeft hij ruim twintig jaar HRM-functies op managementniveau bekleed binnen grote arbeidsorganisaties. 

Kostenbeheersing

Deelnemende partijen betalen in principe elk een gelijk aandeel in de kosten van de mediation.
Kosten bestaan meestal uit het uurtarief en reiskosten. De partijen nemen in principe elk een deel van de kosten van mediation voor hun rekening. Daardoor kunnen de kosten voor elke partij afzonderlijk beheersbaar blijven. Bij arbeidsmediation wordt door de werkgever vaak een groter deel van de kosten voor eigen rekening genomen.

Naast het uurtarief en reiskosten kan de “De Zaak” aan partijen eventuele andere, bijkomende kosten in rekening brengen, echter alleen als daarover eerder afspraken zijn gemaakt.

PROCES
handen

 


HOME-PAGINA