Wilt u informatie, heeft u een vraag of wilt u contact?

Als u uw naam en telefoonnummer achterlaat dan wordt er binnen 24 uur contact met u opgenomen.

Wilt u zelf liever direct contact opnemen dan kan dat met het hieronder genoemde telefoonnummer.

Tel: 06 - 55 72 58 79

Goed om te weten!

mediation binnen arbeidszaken

Mediation kent een groot aantal voordelen ten opzichte van andere vormen van geschillenoplossing.
De belangrijkste daarvan zijn:
• snelheid waardoor kostenbeheersing
• informele procedure
• deskundige onpartijdige begeleiding
• vertrouwelijk en besloten
• toekomstgericht
• actieve rol van partijen
• ruimte voor creatieve oplossingen
• behoud van relatie
• gezamenlijke oplossing, waardoor hoge acceptatiegraad
• deugdelijke vastlegging van de oplossing

Mediation is zinvol bij nagenoeg alle conflicten en geschillen, zowel persoonlijke als zakelijke. Waar kan men bijvoorbeeld aan denken:
samenwerkingsproblemen, arbeidsconflicten, zakelijke geschilbemiddeling,

Voorwaarden voor mediation zijn evenwel:
• partijen hebben de wil om samen uit het probleem te komen
• partijen verbinden zich vooraf tot geheimhouding
• partijen willen zich actief inzetten om het probleem op te lossen.

Als partijen op een bepaalde neutrale lokale willen onderhandelen of deskundigen willen inschakelen, kan dat uiteraard tot extra kosten leiden. In de regel betalen partijen ieder de helft van de kosten. Is er sprake van één opdrachtgever, bijvoorbeeld de werkgever, dan betaalt deze meestal de kosten. 

Waarom leg ik mijn geschil niet direct aan de rechter voor?
Het inschakelen van een mediator heeft vele voordelen boven een gang naar de rechter:
De rechter toetst aan de wet, de mediator denkt in oplossingen.
De rechter velt een oordeel, de mediator laat partijen onderhandelen.
De rechter richt zich op aanspraken en rechten van partijen, de mediator richt zich op de belangen van partijen.
De gang naar de rechter is voor één partij vaak niet vrijwillig, maar mediation is altijd vrijwillig.

En verder: in een mediationproces bepalen de partijen het tempo, en kan het proces in alle beslotenheid plaatsvinden.

Wat is de meerwaarde van mediation?
De meerwaarde is dat partijen (weer) met elkaar praten onder leiding van een deskundige, onafankelijke mediator De mediator ontdekt van een afstand vaak beter wat de kern van het probleem is en kan partijen sneller naar het doel brengen, namelijk: er samen uitkomen! Bovendien kunnen partijen uitspreken wat hen dwars zit en benoemt de mediator deze punten om er ook daadwerkelijk wat mee te doen. Tenslotte: het inschakelen van een mediator zorgt meestal voor opluchting omdat er nu daadwerkelijk iets aan het probleem wordt gedaan.

Wat is de rol van de mediator?
De mediator laat partijen zelf onderhandelen. Hij bewaakt het proces en de kwaliteit daarvan, houdt de relatie tussen partijen in het oog en zorgt voor gelijkwaardigheid. De mediator let erop dat de feiten boven tafel komen en gaat na wat partijen werkelijk willen. Hij toetst de realiteitswaarde van de voorstellen en is getraind in het ontdekken van valkuilen. Kortom: hij schept de voorwaarden om er samen uit te komen.

Is mediation meer dan het bereiken van compromissen?
Tijdens een mediationproces hebben alle partijen gelegenheid de lucht tussen hen te klaren. Dat is vooral belangrijk als zij met elkaar verder willen, bijvoorbeeld in een zakelijke relatie. De afspraken richten zich niet alleen op het compromis, maar vooral op de werkbaarheid. Daarnaast zal de mediator er alles aan doen om aan te sturen op herstel van vertrouwen.

CONTACT
kaartje

 


HOME-PAGINA