Veel gestelde vragen

 Waarom leg ik mijn geschil niet direct aan de rechter voor?
Het inschakelen van een mediator heeft vele voordelen boven een gang naar de rechter:
De rechter toetst aan de wet, de mediator denkt in oplossingen.
De rechter velt een oordeel, de mediator laat partijen onderhandelen.
De rechter richt zich op aanspraken en rechten van partijen, de mediator richt zich op de belangen van partijen.
De gang naar de rechter is voor één partij vaak niet vrijwillig, maar mediation is altijd vrijwillig.

En verder: in een mediationproces bepalen de partijen het tempo, en kan het proces in alle beslotenheid plaatsvinden.

Wat is de meerwaarde van mediation?
De meerwaarde is dat partijen (weer) met elkaar praten onder leiding van een deskundige, onafankelijke mediator De mediator ontdekt van een afstand vaak beter wat de kern van het probleem is en kan partijen sneller naar het doel brengen, namelijk: er samen uitkomen! Bovendien kunnen partijen uitspreken wat hen dwars zit en benoemt de mediator deze punten om er ook daadwerkelijk wat mee te doen. Tenslotte: het inschakelen van een mediator zorgt meestal voor opluchting omdat er nu daadwerkelijk iets aan het probleem wordt gedaan.

Wat is de rol van de mediator?
De mediator laat partijen zelf onderhandelen. Hij bewaakt het proces en de kwaliteit daarvan, houdt de relatie tussen partijen in het oog en zorgt voor gelijkwaardigheid. De mediator let erop dat de feiten boven tafel komen en gaat na wat partijen werkelijk willen. Hij toetst de realiteitswaarde van de voorstellen en is getraind in het ontdekken van valkuilen. Kortom: hij schept de voorwaarden om er samen uit te komen.

Is mediation meer dan het bereiken van compromissen?
Tijdens een mediationproces hebben alle partijen gelegenheid de lucht tussen hen te klaren. Dat is vooral belangrijk als zij met elkaar verder willen, bijvoorbeeld in een zakelijke relatie. De afspraken richten zich niet alleen op het compromis, maar vooral op de werkbaarheid. Daarnaast zal de mediator er alles aan doen om aan te sturen op herstel van vertrouwen.

Slaagt mediation altijd?
Nee, helaas wordt een mediation niet altijd met het ondertekenen van een vaststellingsovereenkomst afgesloten. Er kan dan wel een resultaat behaald zijn, maar wat niet door partijen wordt getekend. Soms wordt er na het inwinnen van juridisch advies, alsnog besloten de mediation te beëindigen.
Naar gelukkig wordt er over het algemeen als beide partijen er uit wensen te komen een oplossing of een deeloplossing bereikt.

Ik vind het lastig om alleen met de andere partij aan tafel te gaan. Mag er iemand mee?
Uiteraard kan er als ondersteuning of als juridisch adviseur iemand met u aan de mediationtafel plaatsnemen. Soms bevordert dat zelfs het proces. Voorwaarde is wel dat de andere partij hiertegen geen bezwaar heeft. Alle andere aanwezigen die niet de mediationovereenkomst getekend hebben, tekenen wel een geheimhoudingsverklaring. Dit is nodig om veilig te stellen dat de informatie die aan tafel uitgewisseld wordt daar ook blijft, tenzij partijen afspraken maken hoe daar over naar buiten gecommuniceerd mag worden.

Ik vind de mediator niet neutraal, niet onpartijdig of ik heb een andere klacht. Wat kan ik daarmee?
Als u een klacht heeft over de begeleiding van de mediator dan is dat natuurlijk alles behalve goed. Bespreek daarom uw klacht altijd met de mediator. Is uw grond voor uw klacht daarna nog aanwezig,dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van het NMI. Zij onderzoeken uw klacht en doen daarover uitspraak die voor de mediator bindend is. Uiteraard is het de verantwoordelijkheid van de mediator om klachten over zijn dienstverlening te voorkomen.

Kan ik de spelregels voor mediation ergens rustig lezen?
Ja, zowel de regels waaraan de NMI Register Mediator zich te houden heeft, de "Gedragsregels", als het NMI Reglement kunt un op de website van het NMI terugbinden. U kunt deze documenten ook op deze website in PDF-formaat lezen.CONTACT HOME-PAGINA