Joost van de Rijdt

arbeidsmediator met oog voor het verschil

mediation werkt de-escalerend

mediation binnen arbeidrelaties brengt partijen dichter bij elkaar

mediation en arbeidsconflict

arbeidsmediation op advies arboarts in goede handen bij "De Zaak"

Joost van de Rijdt

MfN-Registermediator en Psycholoog NIP in Tilburg

Mediation, oplossend en acceptabel

"De zaak" begeleidt u naar uw beste oplossing

"De Zaak", arbeidsmediation Tilburg

Biedt u deskundige begeleiding bij uw oplossing van het conflict.

Wat is mediation

Mediation laat zich het best omschrijven als een vorm van bemiddeling in conflicten door een mediator, een neutrale bemiddelingsdeskundige, die de betrokken partijen in hun onderhandelingen begeleidt.

Het doel is daarbij om vanuit de belangen van de partijen tot oplossingen te komen die voor elke afzonderlijke partij optimaal zijn en toch gezamenlijk gedragen worden.

De Mediator van "De Zaak" is MfN-registermediator en heeft kennis van en ervaring met de processen binnen arbeidszaken, verzuimmanagement en re-integratie. Deze ingrediënten vormen een prima basis om als professional een inhoudelijke, aanvullende bijdrage te gaan leveren aan de oplossing van problemen waar werkgever en werknemer of andere partijen binnen een organisatie samen niet meer uitkomen.


Lees verder

Arbeidsmediation

In elke organisatie komen op alle niveaus conflicten voor: binnen bestuur of directie, of tussen (C)OR en directie; tussen leidinggevenden en medewerkers, tussen leidinggevenden of medewerkers onderling of binnen teams of afdelingen.

Vaak liggen problemen in een verstoorde samenwerking, een stroeve of verstoorde communicatie of een verschil van inzicht over functioneren hieraan ten grondslag. 

Arbeidsmediation kan een uitstekend instrument zijn als u er met de ander zelf niet meer uitkomt, zelfs als er sprake is van een (voorgenomen of dreigend) ontslag.

"De Zaak", specialist bij arbeids- en verzuimproblematiek, werkt professioneel en efficiënt, snel en kostenbewust, en stimuleert creatieve oplossingen op basis van vrijwilligheid en vertrouwelijkheid.

Lees verder

Conflictoplossing

Arbeidsmediation maakt zowel werkgever als werknemer en andere partijen binnen organisaties enthousiast omdat zij in de oplossing van hun geschil zelf de regie houden over het mediationproces en niet onbelangrijk, de uitkomst ervan. Dit in tegenstelling tot de traditionele juridische procedures waarbij de uitkomst door een derde partij, meestal de rechter, wordt bepaald.

Mediation maakt juist daardoor dat een uiteindelijke oplossing door alle partijen gedragen wordt en meestal duurzaam is.

"De Zaak" werkt transparant en maakt graag snel, binnen 48 uur tijd voor uw zaak!

"De Zaak" houdt kantoor in Tilburg, Brabant, maar werkt voor organisaties door het hele land.Lees verder

arbeidsmediation als vorm van geschilbeslechting

Conflicten worden vooraf gegaan door verandering, een proces wat voor velen vaak lastig is. Bij verandering hoort communicatie, een medium wat zo vanzelfsprekend lijkt, en zo veel kracht en dynamiek in zich heeft; helaas ook in negatieve zin als communicatie verstoord is of stroef verloopt.Joost van de Rijdt is mediator geworden uit nieuwsgierigheid naar die dynamiek en uit respect voor de eenvoud van het instrument van mediation: het opnieuw op gang brengen, vlottrekken en verbinden van de communicatie tussen partijen met vaak eenvoudige toepassingen en/of vaardigheden: partijen echt laten luisteren naar elkaar is vaak al het begin van een oplossing. Mediation is een wonderbaarlijk efficiënt instrument met alle ruimte voor zelfbeschikking en creativiteit.