Afspraak maken of meer informatie ontvangen?

Vul onderstaande gegevens in als u meer informatie wilt ontvangen, of bel om een afspraak te maken.

Tel: 06 - 55 72 58 79

Mediation

Wie een geschil heeft, wil daar over het algemeen liever zo snel mogelijk van af. Immers, vaak loopt een geschil zo ver op dat juridische procedures moeten worden gevoerd om tot oplossing te komen. Eenmaal voor de rechter betekent dat een flinke aanslag op de financiële middelen: procederen kost erg veel geld; bovendien duren procedures bij de rechter over het algemeen erg lang en vragen van partijen de nodige energie. Is er uiteindelijk een vonnis, dan is daarmee nog niet elke partij altijd tevreden; zelfs is het geschil daarmee niet altijd opgelost: de ene partij wint, de andere verliest maar heeft daar nauwelijks nog zelf invloed op.
Mede om deze laatste reden wordt tegenwoordig steeds vaker gekozen voor mediation als vorm van conflictoplossing, een methodiek die uitgaat van twee voor partijen belangrijke kenmerken: vrijwilligheid en autonomie; niet een rechter die eenzijdig een vonnis wijst maar een oplossing waar alle partijen zelf voor kiezen; de verantwoordelijkheid voor het proces van besluitvorming ligt volledig bij partijen.

Waarom Mediation

Op het moment dat een conflict bestaat met een partner of familielid, een collega of een werkgever, de buren of ongeacht welke andere partij waarbij het ernaar uitziet dat er zelf samen niet meer uit te komen is, wordt het lastig. Immers, als beide(of alle) partijen het conflict opgelost willen hebben, maar ook daarna nog met elkaar in goede verstandhouding verder willen/moeten, zal een oplossing gevonden moeten worden waar allen zich in kunnen vinden.
Komt dit conflict voor de rechter, dan zijn alle partijen genoodzaakt zich juridisch te laten bijstaan. Uiteindelijk wordt dan in veel gevallen door derden besloten hoe het conflict wordt opgelost: een rechter wijst een afdwingbaar vonnis of een arbitrage-instantie legt een dwingend advies op. De verstandhouding komt hierdoor vaak onder druk of is dan zelfs blijvend verstoord.
U kunt ook trachten onder deskundige begeleiding maar met eigen regie over o.m. besluitvorming,
het conflict met de andere partij(en) zelf op te gaan lossen. U kiest dan voor mediation.

Wanneer Mediation?

Mediation kan in principe voor elke type conflict worden toegepast. Wel is van belang de mate waarin een conflict reeds geëscaleerd is: indien er sprake is van (dreiging tot) gebruik van geweld tussen partijen kunnen betrokkenen niet in vrijheid beslissen over oplossingsrichtingen. In dat geval is mediation niet mogelijk.
Mediation wordt vaak toegepast bij arbeidsgeschillen, buren- of buurtgeschillen, conflicten binnen medezeggenschap, familiegeschillen, conflicten binnen het onderwijs en gezondheidzorg en bij zakelijke conflicten (zoals contractbreuk.)
Soms wordt een deel van het conflict niet met mediation opgelost. Het betreft dan vaak een geschilpunt dat aan de rechter moet worden voorgelegd. In een aantal gevallen is dat zelfs wettelijk verplicht, zoals bij een echtscheidingsbeschikking.
In deze gevallen hoeft dat overigens niet te betekenen dat de mediation niet geslaagd is.

Mediation: Gezamenlijke oplossing

Kiest u voor mediation, dan kiest u voor het gezamenlijk oplossen van een geschil met de hulp van een neutrale conflictbemiddelaar: de mediator. Voor vrijwel elk geschil is een oplossing voorhanden die voor alle betrokken partijen aanvaardbaar is. Maar vaak zijn partijen zo diep in het conflict verwikkeld en zo in hun stellingen ingegraven dat zij geen stap verder komen, laat staan een gezamenlijke oplossing zien voor hun conflict.
Hulp van de NMI Register Mediator van “De Zaak” kan daarin verandering brengen.

De MfN-Registermediator

De MfN-registermediator is ingeschreven in het Register van de Mediationfederatie Nederland (MfN), voorheen het NMI. Deze registermediator werkt volgens het Reglement van de MfN. Hij neemt geen standpunt in, maar helpt partijen om een eigen oplossing te vinden. Vaak blijkt dat gezamenlijk een oplossing kan worden bereikt, waarmee alle betrokkenen tevreden zijn, zowel in persoonlijke als in zakelijke kwesties. Een groot voordeel daarvan is dat partijen zeggenschap houden over de oplossing van hun geschil en minstens zo belangrijk dat hun relatie niet onnodig wordt beschadigd.
De mediator is onafhankelijk en neutraal en neemt zelf geen standpunt in; hij is getraind in het leiden en begeleiden van mediation-processen.
Zijn doelstelling is:
- zorgen dat de communicatie tussen partijen weer op gang komt,
- beweegredenen en belangen met partijen in kaart te brengen en
- partijen te stimuleren en te begeleiden in het zoeken naar oplossingen.

VOORDELEN HOME-PAGINA