Joost van de Rijdt

Na de middelbare school ben ik psychologie gaan studeren aan de toenmalige Katholieke Hogeschool in Tilburg, de huidige UvT, en afgestudeerd in 1984.

De jaren tachtig waren wat werkgelegenheid betreft vergelijkbaar met vandaag: een moeilijke arbeidsmarkt, toen in het bijzonder voor de beroepsgroep psychologen.

Het werd snel duidelijk dat het vinden van een baan als psycholoog wel eens heel lang kon gaan duren; over de rand kijkend naar aanpalende vakgebieden bracht me binnen de afdeling P&O van een groot industrieel produktiebedrijf. 
Ik heb daar 5 jaar gewerkt en omdat het mij volledig ontbrak aan kennis van het P&O-instrumentarium, ben ik in die tijd de HBO-opleiding Arbeidsmarktpolitiek en Personeelsbeleid (AP/PB) gaan volgen aan de Katholieke Leergangen in Tilburg.

De jaren daarna heb ik gewerkt in diverse functies binnen het HRM-gebied in grote organisaties in de gezondheidszorg. Ik heb daar diverse deconcentraties en fusies vanuit een team van P&O begeleid.

Bij mijn laatste werkgever, een organisatie van 800 medewerkers, was ik belast met de portefeuille Personeel, Organisatie en Opleidingen waaronder ook Arbozorg. In die jaren werd maatschappelijk de focus steeds meer gelegd op preventie van verzuim, werden arbodiensten zelfstandig en was inmiddels de Wet Verbetering Poortwachter ingevoerd en verder aangescherpt.

Als je een vijftiger wordt, ga je wat vaker nadenken over wat je tot dat moment gedaan hebt, en wat je in de toekomst nog zou willen/kunnen doen. Het is een leeftijd waarop een tweede carrière immers nog makkelijk kan.

Ik ben bij het Nederlands Instituut voor Psychologen de opleiding tot Mediator gaan volgen en in 2007 ben ik als zelfstandig mediator gaan werken, vanuit mijn bedrijf “De Zaak”, Praktijk voor mediation.

Daarbij richt ik me alleen op de dingen waar ik verstand van heb en dat zijn arbeidszaken.
Conflicten, vaak hiërarchisch ingebed, vaak vanuit arbeidsongeschiktheid waarbij sprake is van “situationele arbeidsongeschiktheid” en welke regelmatig uitmonden in een exit-mediation, zijn mijn aandachtsgebied.

Aanvullend ben ik freelance voor HRM-zaken en incidenteel een coachingstraject verbonden aan een re-integratiebedrijf dat zich specialiseert in begeleiding van allochtone werkzoekenden met een achterstand tot de arbeidsmarkt.

Als MfN-registermediator / Psycholoog NIP heb ik bijzondere aandacht voor het proces en behoud van de relatie tussen partijen.
Arbeidsrechtelijk ben ik goed op de hoogte evenals op het gebied van re-integratie en de Wet Verbetering Poortwachter.

In mijn werk tracht ik snelheid, accuraatheid en neutraliteit te waarborgen; ik ben kostenbewust en creatief in oplossingsrichtingen.

Vrijwilligheid en zelfbeschikking zijn uitgangspunt.
Professionaliteit en neutraliteit wil ik kernwaarden laten zijn bij mijn werkwijze, die bij arbeidszaken, afhankelijk van de aard van het conflict, vaak start met afzonderlijke gesprekken met betrokken partijen. Kwaliteit(sborging) vind ik erg van belang.

Mijn achtergrond, kennis en ervaring van de processen binnen arbeidszaken, verzuimmanagement en re-integratie vormen naar mijn idee een prima basis om als professional een inhoudelijke, aanvullende bijdrage te gaan leveren aan de oplossing van problemen waar werkgever en werknemer samen niet meer uitkomen.

Ik verheug me op samenwerking met u.

handen

 


logo

 


HOME-PAGINA